GIA lanserar ordlista för Market Intelligence-branschen
Global Intelligence Alliance (GIA), lanserar idag en praktisk webbaserad Market Intelligence-ordlista som syftar till att ge snabb överblick över vanliga market intelligence termer och dess betydelse. I dagsläget omfattar den 135 begrepp som definieras av GIA. Ordlistan market intelligence glossary är gratis att använda.

Källa: Global Intelligence Alliance