GetUpdated ingår samarbete med ZonderaCom
GetUpdated och ZonderaCom har skrivit avtal om samarbete. Avtalet ger GetUpdated exklusiv, global försäljningsrätt av ZonderaComs produkter under 1 år samt en optionsrätt att förvärva dessa produkter.
Företaget ZonderaCom grundades 2000 och är specialiserat inom attitydmätningar hos personal och kunder via nätet. Företaget erbjuder en teknisk plattform för utformning, genomförande och analys av internet/intranetbaserade enkäter. ZonderaCom omsatte 947 Tkr under första räkenskapsåret och sysselsätter tre personer.
Affären utgör ett steg i den långsiktiga visionen hos GetUpdated om att erbjuda helhetslösningar för effektiv och fullständig Informationshantering.
“Initialt kommer ZonderaComs produkter utgöra ett komplement till GetUpdated Monitoring Information System (MIS). En trolig utveckling är att informationen från enkätundersökningar integreras i vår MIS plattform. Det bredare produkt- och tjänsteutbudet ger en större kundbas genom att våra kunder får tillgång till kostnadseffektiva informationslösningar med ett innehåll som ingen annan enskild aktör kan erbjuda”, säger Björn Larsson, VD för GetUpdated.
De kompletterande kompetenserna inom GetUpdated och ZonderaCom syftar till , enligt GetUpdated, att möjliggöra en utveckling av konsultverksamheten till ett helhetsåtagande för införande av en effektiv informationsprocess.

Källa: GetUpdated