Getupdated blir Eastpoint
Notis: Omvärldsbevakaren Getupdated har nu genomfört den affär vi rapporterade om tidigare under maj månad. Getupdated Sweden AB har den 11 Juli 2006 vid extra bolagstämma enhälligt beslutat att förvärva Eastpoint-Gruppen. Förvärvet sker genom apportemission och innebär att Getupdated Sweden AB namnändras till Eastpoint AB. Till nya styrelseledarmöter valdes Mattias Kaneteg och Anders Varveus.

Källa: Getupdated