Getupdated avvecklas & verksamhetsinnehållet säljs vidare
Notis: Som förväntat avvecklar nu svenska Eastpoint all den verksamhet kring omvärldsbevakning som tidigare skett i det förlusttyngda bolaget Getupdated. Det står klart efter gårdagens kallelse till extra bolagsstämma den 29 september, där ”Styrelsens förslag till försäljning av verksamhet avseende omvärldsbevakning” är en av punkterna på dagordningen. Den planerade uppgörelsen lyder som följer:

“Styrelsen har tecknat avtal, villkorat av bolagsstämmans godkännande, om att överlåta den del av Bolagets verksamhet som avser omvärldsbevakning, vilken tidigare bedrevs av Bolaget under firman GetUpdated. Överlåtelsen, vilken inte omfattar firman GetUpdated, avses ske till ett av den tidigare styrelseledamoten Fredrik Forssberg helägt bolag för en köpeskilling om 336.000 kronor, jämte eventuell tilläggsköpeskilling”.

Källa: Eastpoint