GetInfo lanserad – ny onlinetjänst för teknisk och vetenskaplig information
Organisationerna TIB Hannover och FIZ Karlsruhe, som är två giganter inom teknisk och vetenskaplig information lanserar nu gemensamt den nya globala tjänsten GetInfo.
Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe och Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover lanserar denna onlinetjänst på Internet, som levererar teknisk och vetenskaplig information i fulltext inom alla områden.
Den stora fördelen med GetInfo är att det ger användaren ett enda sökbart gränssnitt till alla dagens specialpublikationer av teknisk och vetenskaplig art. Totalt kan nu ca 50000 tekniska och vetenskapliga publikationer nås från GetInfo.
GetInfo stöds av det tyska ministeriet för utbildning och forskning inom regeringsprogrammet “Digital Library”. För mer information och sökning följ källänken nedan.

Källa: GetInfo