Gale Group sluter avtal med 89 tidningar
Den ledande leverantören av referensdatabaser, Gale Group, avtalar med representanter för 89 tidningar från Asien, Europa och Nordamerika om leveranser av artiklar och rapporter till Gale Groups online information services.
Sources : Gale Group