Gå på nytt trend- och framtidsseminarie i Stockholm
Den 25 januari 2006 anordnar det norska företaget Opinion ett trend- och framtidsseminarie i Stockholm med namnet “Scandinavian Futures 2006”. Med undertiteln ”morgondagens trender idag” inbjuder seminariet till en dag med intressanta föreläsare från Norge, Sverige och England. Dagen före Stockholmsseminariet hålls vidare seminariet först i Oslo. Talarna presenteras i programmet för Scandinavian Futures 2006 (pdf-fil). Mer exakt information om det svenska seminarieprogrammet kan fås av Synne Fonkalsrud på företaget Opinion AS.

Källa: Opinion AS