Gå en statistikkurs för omvärldsbevakare
Nu i maj 2003 kan du deltaga i en statistikkurs speciellt utvecklat för omvärlds- och konjunkturbevakare.
Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som nu anordnar en serie kurser som riktar sig till omvärldsbevakare. Den 6 maj i Stockholm hålls den första kursen med namnet ”Omvärldsbevakning Steg 1 – Svenska och internationella konjunkturindikatorer”.

Den nya kursens syfte beskrivs som ”Att få veta var och hur man får tag på svensk och internationell konjunkturstatistik och hur man kan använda den. Vi går igenom såväl gratis- som betalkällor. Vi får dessutom höra en användares syn på statistiken. Steg 2 kommer att behandla strukturella indikatorer och branschanalys och steg 3 regionala indikatorer och demografi.”

För deltagande i denna kurs skall anmälan ske senast den 17 april 2003. För mer information om kursinnehåll och anmälan följ källänken nedan.

Källa: Omvärldsbevakning Steg 1 (SCB)