Fuld & Company och MIT professor startar studie om intranäts effektivitet
Det ledande amerikanska competitive intelligence-företaget Fuld & Company ska tillsammans med John Rockart (founding Director av MIT Sloan School of Management’s Center for Information Systems Research) starta en studie för att undersöka effektiviteten av intranet i företag. Studien tar sikte användandet av intranet och hur insamling och spridning sker av kritisk marknadsinformation till chefer i en organisation.
Undersökningen kommer att genomföras de närmaste månaderna och resultatet kommer att presenteras till våren 2001.

Källa: Fuld & Company