Frost & Sullivan: Europamarknaden för online-information
Frost & Sullivan har på uppdrag av The Dialog Corporation genomfört en undersökning omfattande ca 600 europeiska företag och organisationer. Studien visar bl a att Storbritannien och Frankrike släpar efter de andra europeiska länderna, när det gäller att implementera och låta personalen få tillgång till Intranet. Den europeiska totalmarknaden för online-information uppskattas vidare vara värd 7,36 miljarder US dollar år 2000. Finansiell information står för nästan två tredjedelar (61%) av marknaden. Närmast därefter kommer affärsinformation (22%), vetenskaplig och teknisk information (6%) samt nyheter (5%).
Sources : The Dialog Corporation