Från nationell till global tillväxt i ny undersökning
Notis: Svenska omvärldsanalysföretaget Kairos Futures lanserar nu den nyss färdigställda undersökningen ”Global Growth 2005” om utveckling och tillväxt i världen. Rapporten beskrivs som en pilotundersökning från Kairos internationella nätverk med namnet ”Futuretrackers”, där ca 300 medlemmar från 50-talet länder inom olika områden och branscher står för svaren i undersökningen. Intresserade kan nu ladda ner en sammanfattning av rapporten från Kairos hemsida.

Källa: Kairos Future