Framtidsveckan 2004 – högintresssant för kommuners och regioners omvärldsbevakning
Framtidsveckan 2004 på Tekniska Mässan startar idag och är enligt arrangörerna “Sveriges största Forsknings- och Innovationsarena”.
Årets Framtidsvecka pågår alltså under Tekniska Mässan på Stockholmsmässan i Älvsjö mellan den 19-23 oktober 2004. Seminarieprogrammet innhåller många intressanta punkter inte minst för dig som arbetar med kommunal eller regional omvärldsbevakning som är extra intresserad av ämnen som forskning och innovationer för konkurrenskraft, framtidens teknikområden, klusterpolitik, innovationssystem, teknikparker mm.
Följ länken nedan för information.

Källa: Framtidsveckan 2004