Framtidsforskare berättar om framtidens arbetskraft
Hur attraherar du och behåller morgondagens arbetskraft?
Det är en av huvudfrågeställningarna vid Handelskammarlunchen med framtidsforskaren Thomas Fürth.
Lunchföreläsningen hålls onsdag den 30 oktober i Handelskammarhuset i Stockholm. Kontakta Stockholms Handelskammare för anmälan.

Källa: Stockholms Handelskammare