Framtidens undersökningar måste förbokas?
Nu den 2 oktober i Linköping arrangerar Föreningen Sveriges Marknadsundersökare (SÖK), ESOMAR och Svenska Statistikersamfundets Surveysektion i samarbete med Linköpings universitet ett heldagsseminarium på temat ”Framtidens undersökningar”.
Frågeställningen ”Kommer vi bara att kunna intervjua personer som är vidtalade i förväg?” står bland annat i fokus under seminariet som berör viktiga och aktuella metodfrågor kring marknads- och opinionsundersökningar. För mer information och anmälan se pdf-dokumentet med inbjudan i nedanstående källänk.

Källa: Inbjudan: Framtidens undersökningar (pdf-fil)