Framtidens sätt att konkurrera
För nu ganska länge sedan (1996) kom boken “Competing for the Future” skriven av Gary Hamel och C. K. Prahalad. Då hade teserna i boken sedan ett par år tidigare funnits i artikelform i Harvard Business Review. Boken fick ett mycket stort genomslag i näringslivet i stort, och då även inom omvärldsanalysområdet där boken har citeras många gånger sedan dess.

Nu år 2004 har ena halvan av författarna C. K. Prahalad tillsammans med Venkat Ramaswamy utkommit med en bok som titelmässigt påminner mycket om ovan nämnda bok med namnet “The Future of Competition”. Det är som alla förstår ingen omvärldsanalysbok, men är dock ett intressant bidrag för att förstå nya och framväxande sätt att som företag konkurrera på sina marknader.
Det som författarna bl.a. försöker lyfta fram är hur värdeskapandet sker i samband med kunder och företag. Men det man benämner som “Cocreation” är inte dagens outsourcing av olika aktiviteter till kunderna för att personanpassa erbjudanden, utan mer fråga om erfarenheter av samskapandet. För dig som vill veta mer om deras syn på framtidens sätt att konkurrera, som de själva t.o.m. beskiver som en fundamental förändring, kan följa länken nedan för att läsa mer om boken hos Amazon.

Källa: The Future of Competition