Framtidens design och design som ett konkurrensmedel
Designkonferensen FutureDesignDays arrangeras den 14-15 november 2005 på Stockholmsmässan, där temat är ”Shift” som ska lyfta fram frågor om hur globaliseringen påverkar samhället, ur både social, affärs- och designmässig synvinkel. Världsledande designers, arkitekter och företag kommer till Stockholm för att dela med sig av sina idéer och projekt för att skapa och forma morgondagens design. Nytt för i år är att konferensprogrammet har delats in i fyra designblock, Industrial Design & Innovation, New Media & Entertainment, Architecture & Interior Design samt Fashion & Lifestyle. Varje block presenterar under en halvdag det senaste inom branschtrender, erfarenheter, forskning och utveckling. Framgångsrika företag och projekt presenteras samt avslutande diskussioner om möjligheter med design som ett viktigt konkurrensmedel.

FutureDesignDays arrangeras av FutureLab och har genom åren mottagit flera utmärkelser. 2004 utsågs evenemanget till världens bästa event & konferens vid EIBTM Awards i Barcelona samt till bästa event i Sverige vid Gyllene Hjulets prisutdelning. Målsättningen med Future-DesignDays är att vara en gränsöverskridande arena för design, där människor och företag från hela världen med olika form av designintresse möts, bygger nätverk och utvecklar sina affärer. För mer information om talare och program se länk nedan.

Källa: FutureDesignDays