Framtidens boende i fokus
“Bostadsfabriken 3.0” och “Urbant kalejdoskop” är namnen på två av de fyra framtidsbilder som tagits fram i projektet Framtidens Boendemönster. Projektet har genomförts av konsultföretaget Docere och i studien har bland annat boende, arkitekter, stadsplanerare, forskare, byggföretag och politiker deltagit.

Boendemarknaden står inför en rad utmaningar just nu. Dagens bostadsbestånd matchar inte efterfrågan. I Stockholm står 230 000 människor i bostadskö och bostadsbrist finns idag i 135 av Sveriges kommuner. Om inget görs kommer problemen bara att öka. Idag är de boende en mycket mer mångfacetterad grupp än när idag befintliga bostäder byggdes. Den traditionella kärnfamiljen är inte alls lika dominerande utan i dess ställe har vi fått fler singelhushåll, ensamstående föräldrar och “bonusfamiljer”, där familjen kanske bara består av två vuxna ena veckan för att veckan därpå bestå av två vuxna och fyra barn. Vi ser också fler äldre med nya behov och önskemål och behov liksom ett nytt segregerat boende med trångboddhet. Hur kommer detta att påverka våra bostäder i framtiden? Det är en av frågorna som projektet försöker besvara genom att bl.a. identifiera ett antal säkra trender och möjliga framtidsbilder. För mer information om projektet Framtidens Boendemönster kontakta Docere.

Källa: Docere