Framgångar efter anbudsprövningar inom området mediabevakning
Ett antal myndigheter inom offentlig, statlig sektor har under hösten 2002 publicerat anbudsförfrågningar inom området “mediabevakning”.

Nobicon är leverantör av tekniska lösningar med nyhetsportaler och nyhetsmoduler genom vilka användarna får tillgång till nyhetsinformation. Olika innehållsleverantörer konkurrerar med varandra om att få leverera innehåll i form av pressammanfattningar, länkar till nyhetsartiklar på Internet och utskrifter från Radio/TV. Detta innebär att kunden köper tekniken av Nobicon och innehållet från andra aktörer inom området “mediabevakning”.

”Det är nu mer vanligt än tidigare att anbudsförfrågningar formuleras så att teknikdelen skiljs från innehållsdelen. Vår bedömning är att marknaden börjar förstå nyttan av att köpa de tekniska lösningarna från en leverantör som är specialist på nyhetsmoduler, nyhetsportaler och alerttjänster och som har en distributionstjänst till vilken de flesta innehållsleverantörerna redan är anslutna, säger Rune Söderström VD på Nobicon och fortsätter,

Det är viktigt att kunden under det förberedande arbetet med att ta fram en anbudsförfrågan skaffar sig kunskap om vilka krav som ska ställas på tekniken, vilka krav som ska ställas på innehållet och hur anbud kan lämnas på olika delar av den totala tjänsten för mediabevakning. Vi delar gärna med oss om våra erfarenheter inom området.”

Kunder som nyligen skrivit avtal med Nobicon är bl.a. Banverket, Jordbruksverket och Riksskatteverket. För mer information kontakta Nobicon.

Källa: Nobicon