Forum för omvärldsbevakning startar serie av framtidsseminarier
Företaget Noden AB ska starta ett forum för omvärldsbevakning i samarbete med Henley Management College / Henley Future Work Forum. Det blir endagsseminarier som hålls i Noden Future Work Center i Almunge/Arlanda under en dag i månaden som alltid är en fredag. Sammankomsterna kallas därför ”Future Friday” eller ”Framtidsfredagar”. Diverse olika framtidsfrågor står på programmet och det första forumet hålls i april. För mer information om samtliga framtidsseminarier under 2006 se länken nedan.

Källa: Henley Future Work Forum Sweden / Program 2006