Forskningsrapport om framtiden och framtidsforskningen
Institutet för Framtidsstudier har gett ut en ny rapport i skriftserien Framtidens samhälle som har titeln ”Framtiden – om femtio år”. Författaren Janken Myrdal tar i rapporten ett 50-årsperspektiv på framtiden med teser om “Global utveckling och ruralt-urbant i Norden”. Rapportens andra del fokuserar på att ge en översikt av framtidsforskningen i världen samt även en värdering av hot och möjligheter med framtidsstudier av olika slag. För mer information och beställning av rapporten kontakta Institutet för Framtidsstudier.

Källa: Institutet för Framtidsstudier