Forskare analyserar företags rykte
Cision Sveriges analysverksamhet har anställt Maria Grafström. Maria kommer närmast från en tjänst som forskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Maria har efter att ha doktorerat fortsatt forska med fokus på bland annat Corporate reputation, CSR i medierna, bloggarna och ekonomijournalister samt utvecklingen av affärsjournalistik.

”Maria är en bra förstärkning i att ytterligare fördjupa och förstärka innehållet i leveranserna till våra kunder. Det är en strategisk rekrytering i vår strävan att hjälpa våra kunder att utveckla och effektivisera sitt pr-arbete genom bättre insikter i den egna mediebilden. Marias och vår kunskap och erfarenhet ska hjälpa kunderna att stärka sin position genom medier, internationellt och lokalt”, säger affärsområdeschef Jonathan Wennö.

Marias kunskaper och bakgrund som föreläsare ska vidare användas inom ramen för Cisions utbildningsverksamhet Cision Academy. För mer information kontakta Cision.

Källa: Cision Sverige AB