Företagsportalföretaget Autonomy stärker positionerna inom telekom-sektorn
Autonomy, som är en av de ledande leverantörerna av företagsportaler, meddelar att de nu stärker sin närvaro inom telekom-sektorn genom de tre nya kunderna Nortel, Telecom Italia och MCI Worldcom. Telekom-kunder som Autonomy har sedan tidigare är bl.a. Ericsson, Sonera, Qwest Communications och Level 3.
Kärnan i Autonomys programvara är förmågan att analysera text och tal för att identifiera de viktigaste koncepten i texten/talet. Sedan kan kategorisering, länkning, personalisering och leverans av informationen ske. Tekniken används i portaler, CRM-system, knowledge management system mm.

Källa: Autonomy Corporation plc