Företagsportalerna kommer starkt!
Trenden är nu tydlig i USA, och kan snart förmodas få än större spridning även i Norden. Allt fler företag köper programvaror för att skapa egna företagsportaler. Systemen är utformade för att skapa en “single point of access” till information, andra applikationer och olika tjänster som de anställda kan tänkas behöva. Trenden bekräftas bl a av analytiker på Delphi Group, som vidare betonar att det viktigaste är att företagen i förväg bestämmer hur de kommer att använda portalen. I Sverige finns några leverantörer som satsar på att skapa informationsportaler åt företag, som t ex Comintell med sin produkt “Comintell Connect” samt företaget Advanced Client Server Solutions (ACSS AB) med produkten “Vitalligence”.