Företagsportaler nu en mogen teknik enligt Butler Group
Det europeiska undersökningsföretaget Butler Group meddelar idag att de anser företagsportaler (Corporate portals) nu kan betraktas som en mogen och etablerad teknik. Slutsatsen dras efter bl.a. en undersökning man gjort som visade på ett mycket utbrett, eller planerat, användande av företagsportaler inom storföretagen. Den viktigaste fördelen med företagsportaler, enligt undersökningen, var integrationen av företagens olika applikationer samt en effektiv distribution av information.
Som en kommentar ur ett omvärldsbevakningsperspektiv kan man säga att utvecklingen av företagsportaler inneburit mycket för området. Framförallt då som effektiv infrastruktur för insamling och distribution av information och analyser.

Källa: Butler Group