Företagsfusion ger svensk omvärldsbevakningstjänst ny ägare
De svenska företagen Softhouse och Singleton meddelar att man har träffat avtal om ett samgående. Affären innebär att Softhouse tar över samtliga tillgångar i Singleton och att personalen i Singleton tar anställning i Softhouse. I köpet ingår även de två produkter som utvecklats av Singleton, Webbaserad Egenkontroll samt omvärldsbevakningstjänsten Webbkoll. Produkterna kommer att drivas vidare i ett separat bolag under varumärket Singleton, och konsultverksamheten i Singleton införlivas med motsvarande verksamhet i Softhouse och säljs under detta namn.

Källa: Singleton