Företagsdynamik och tillväxt
Notis: För intresserade finns nu den nya analysrapporten “Företagsdynamik och tillväxt” (PDF-fil) från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) att ladda ner. Rapporten är en kartläggning och analys av företagsdynamik och arbetsproduktivitetstillväxt i Sverige. Den nya studien från ITPS har rönt en del diskussioner den senaste veckan, eftersom den pekar bl.a. på att det inte är ökat antal nya företag som behövs, utan att de nya som finns blir bättre.

Källa: ITPS