Företags- och geografisk information från svensk sajt
Infodirekt heter en söktjänst som kallar sig för “Sveriges kart- och företagsguide”. Infodirekt samlar på ett ställe företagssökningar från ca 400 tusen svenska företag med geografiska sökningar i Sverige via tjänsten Stadskartan. Tjänsten är i dagsläget kostnadsfri att använda. Testa Infodirekt genom att följa länken nedan.

[Fotnot, 21/4-2004: Sajten Infodirekts företagsregister förefaller vid nya provsökningar innehålla ett antal inaktuella företagsuppgifter. Om det beror på att man ej hunnit uppdatera allt inför lanseringen lär visa sig framöver eftersom en sådan här tjänst helt bygger på att man har tillgång till kvalitetsdata i grunden.]

Källa: Infodirekt