Företagarguiden – direkt tillgång till myndighetsinformation via Internet
Webbportalen Företagarguiden (www.foretagarguiden.gov.se) som öppnade nu den 1 oktober ska förenkla för företagare att finna myndighetsinformation via Internet. Företagarguiden görs av Verket för näringslivsutveckling, NUTEK i samarbete med över tjugo myndigheter och andra offentliga organisationer.
Företagarguiden är en satsning för företagare på initiativ av Näringsdepartementet. Företagarguiden ska möta företagarnas önskemål om en samlad webbplats för information, oavsett vilken myndighet informationen hör till. Följ länken nedan för att besöka Företagarguiden.
[Fotnot: I Företagarguiden samarbetar ALMI Företagspartner, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Bokföringsnämnden, Datainspektionen, Euro Info Centre, Exportrådet, Finansieringsdatabasen, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Kungliga biblioteket, Livsmedelsverket, Miljöstyrning i småföretag, Nämnden för offentlig upphandling, Patent- och registreringverket, Regeringskansliet, Lagrummet, Riksförsäkringsverket, Riksskatteverket, Startlinjen, Statistiska centralbyrån, Statskontoret, SverigeDirekt, Tullverket samt Verket för näringslivsutveckling.]

Källa: Företagarguiden