Företag skapar gemensam lösning för avancerad insamling och analys av information
Företagen QL2 Software och Clarabridge ingår nu partnerskap där man kombinerar QL2 Softwares välkända verktyg ”WebQL” för insamling av internetbaserad information med Clarabridge:s ”Content Mining Platform” som ger en överblick av själva informationen. Tillsammans ska detta enligt företagen ge en mycket mer omfattande lösning för insamling och analys. Framförallt ska det möjliggöra mera meningsfulla analyser av ostrukturerad omvärldsinformation.

Källor: QL2 Software, Inc. och Clarabridge