Fördelarna med framtidsanalyser
Notis: Per Florén på Kairos Future AB har skrivit en artikel med titeln “The benefits of futures analysis” om hans syn på grunden för framgångsrik ”situational analysis and futures analysis” som ska hjälpa organisationer och människor att agera mera realistiskt, förebyggande och effektivt. Du kan nu ladda hem och läsa artikeln gratis från Kairos Future.

Källa: Kairos Future AB