Förändringar och trender som skapar framtidens informationshantering
Vid Microsoft CEO Summit inledningstalade företagets styrelseordförande Bill Gates kring hur förändringar och trender på arbetsmarknaden kommer att driva utvecklingen av nya, innovativa produkter och lösningar som låter kunskapsarbetare dra nytta av sin fulla potential.
– Företag blir framgångsrika när deras medarbetare effektivt kan samarbeta, visualisera och handla efter affärsinformation, säger Bill Gates. För att kunna utnyttja all sin kunskap och erfarenhet behövs avancerade verktyg för att hantera och prioritera information.

Bill Gates menade i sitt anförande att det är förändringar och trender i näringslivet – som till exempel skiftet från tillverkande företag till serviceföretag – som driver de innovationer vi kommer att få uppleva under de närmaste åren. Behovet av att kommunicera mellan organisationer och över tidszoner ökar hela tiden och med det ökar informationsströmmarna i både omfattning och komplexitet.

Visionerna om hur vårt sätt att arbeta med information kommer att förändras spänner över en tioårsperiod. Men redan nästa version av Microsoft Office, som går under kodnamnet Office 12, innebär ett stort steg framåt vad gäller att hantera de allt stridare informationsströmmarna. Den nya versionen fokuserar på att effektivisera användarnas dagliga uppgifter genom att hantera kommunikation, ge stöd för samarbete och vaska fram och visualisera det som är viktigt ur stora informationsmängder.

Office 12 kommer också att erbjuda IT-ansvariga en standardiserad och integrerad arkitektur för att hantera dokument och andra data genom hela livscykeln, från att de skapas till dess att de raderas eller arkiveras. Dessutom förstärks stödet för öppna XML-standarder och det kommer att finnas verktyg för snabb utveckling av tillägg till systemet. Office 12 planeras att lanseras under andra halvan av 2006, men redan i höst väntas den första betaversionen.

Källa: Microsoft