Fokus på bibliotekens roll som omvärldsbevakare gav respekterat pris
Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet har i år tilldelats Katarina Kristoffersson, Åmål. I sin motivering skriver juryn att ”Katarina Kristoffersson ställer frågor som är avgörande för bibliotekens vägval och framtid. Katarina har uppmärksammat bibliotekens roll som omvärldsbevakare och genom sitt arbete visat att alla bibliotek, oavsett storlek, kan engagera sig i utvecklingsarbete.”

Katarina Kristoffersson är bibliotekarie i Åmål och arbetade under tre år med projektet Omvärldsbevakning på Länsbiblioteket i Värmland där man bl.a. arbetat med att ge det kommunala biblioteket en aktiv roll i kommunledningens omvärldsbevakning. Priset instiftades 1964. Bengt Hjelmqvist, som avled 2005, var en nestor i bibliotekssverige. Mellan åren 1945 till 1969 var han chef på Skolöverstyrelsens bibliotekssektion. Priset utdelas för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Prisutdelningen sker 11 maj vid Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar i Malmö.

Källa: Svensk Biblioteksförening