Fler svenska pressfunktioner får snabba nyheter via Nobicon
Nobicon meddelar att de fått flera nya kunder inom det kundsegment som består av pressfunktionen inom företag, myndigheter och organisationer. Nya kunder till Nobicon inom pressfunktionen är t.ex. fackförbundet Pappers, Arbetsmiljöverket och SIDA.
Pressfunktionen inom företag, myndigheter och organisationer är en av Nobicons viktigaste kundgrupper. Nobicon menar att kunderna uppskattar deras möjligheter att förmedla nyheter från med varandra konkurrerande informationstjänster och det stora utbudet av tekniska tjänster för distribution.
”Pressfunktionen har som uppgift att ge media en korrekt bild av den egna organisationen. Nyhetstelegrammen skapas i realtid och det går inte att undvika att det någon gång kommer med felaktiga eller missvisande uppgifter. Genom Nobicons tjänster skapas förutsättningarna för pressfunktionen att få till stånd en professionell relation med nyhetsbyråerna och direkt avläsa samspelet mellan egna pressmeddelanden, uttalanden och nyhetstelegram. Våra kunder väljer abonnemang på t ex nyhetsbyråerna TT och Direkt och får snabb leverans genom Nobicons Alert Service”, säger Jens Nilsson, marknadsansvarig på Nobicon.
Intresset för egna abonnemang på nyhetsbyråmaterial är stort enligt Nobicon då kundens pressansvarige därigenom får omedelbar tillgång till nyhetstelegram innehållande nyheter som senare når allmänheten genom publicering på Internet, i Radio/TV och i tidningar.
Nobicons kunder får ofta tillgång till en egen nyhetsportal genom vilken nyhetstelegram, tidningsartiklar, pressammanfattningar och länkar till Internet-publicering är tillgängliga. Portaltjänsterna kan kompletteras med SMS-aviseringar av telegram, WAP-ingång till nyhetsdatabas och e-postleveranser. För mer information följ källänken nedan.

Källa: Nobicon