Fler källor blir gratis på NewsPage
Informationstjänsten NewsPage från företaget NewsEdge meddelar att ett antal förbättringar nu är genomförda av tjänsten. Bl a har man fördubblat antalet informationskällor som kan erhållas utan kostnad. Vidare kan man numera även få nyheter från dessa källor levererade direkt till sin email, vilket tidigare bara var möjligt för deras betaltjänster. Tjänsten NewsPage kan leverera nyheter och artiklar från över 1300 ämnesområden. Den sk “Basic” tjänsten som är kostnadsfri hämtar nyheter från mer än 40 källor. Om man istället abonnerar på betaltjänsterna NewsPage Professional eller NewsPage WorkGroups får man tillgång till dryga 400 informationskällor.
Sources : NewsPage