Finskt företag köper svenska beslutsstödskonsulter
Finska IT-konsultföretaget AffectoGenimap köper alla aktier i svenska beslutsstödsföretaget Intellibis för 12 miljoner Euro. För AffectoGenimap innebär affären att företaget för första gången kommer in på den svenska marknaden och för Intellibis innebär det att företaget kan operera vidare i Norden. Affären väntas bli klar under detta år. Intellibis som räknar med att omsätta ca 95 miljoner kronor under 2006 (67 mkr 2005) är fokuserade på att leverera beslutstödslösningar, ofta via teknologi från Microsoft och Cognos.

Källa: Intellibis