Finansiell information om företag med överblick
Google lanserar gratistjänster i en aldrig sinande takt. Nu är det dags för en finansiell informationstjänst, Google Finance, som nu lanseras. Det är en internationell tjänst som hjälper besökarna att hitta finansiell information om företag, fonder mm. Med Google Finance får man en mycket bra översikt när man söker på ett företagsnamn. Testa t.ex. att söka på Volvo så får man förutom kursnoteringar, även rapporter, ledningspersoner, nyhetsartiklar, bakgrundsinformation mm. Följ länken nedan för att prova Google Finance.

Källa: Google Finance