Fatbrain.com är IT-världens amazon
Om du är speciellt intresserad av kunskap om IT-världen kan webbplatsen Fatbrain.com vara givande att besöka. Det är en specialplats som kan liknas vid bokhandeln amazon.com men som helt fokuserar på IT. Sillicon Valley företaget Fatbrain.com säljer böcker, videos mm. Det kanske mest uppmärksammade och populäraste med Fatbrain.com är något de kallar för eMatter. Under denna kategori kan skribenter ladda ner sina arbeten för vidareförsäljning.
Sources : Fatbrain.com – “because great minds think a lot”