FASTforward Summit – Reflecting User Thinking
Den 17 mars 2010 hålls en internationell och strategisk ”FASTforward Summit” i Kista, Stockholm, på temat Enterprise Search och ‘Reflecting User Thinking – Controlling Business Outcomes’. Arrangörer är numera Microsoftägda FAST. Dagen kommer bl.a. att utforska olika tekniska och affärsmässiga möjligheter med söktekniken och hur den kan användas för att maximera organisationers informationstillgångar och även skapa nya affärsmodeller. För mer information och anmälan följ källänken nedan. Deltagande i FASTforward Summit är kostnadsfritt.

Källa: FASTforward Summit
1 Comment

  1. Obs! Nästa “FASTforward Summit – Reflecting User Thinking” hålls den 22 april 2010.
    I övrigt samma information och källänk som ovan.

Comments are closed.