Factiva Search Module – ny tjänst för sökningar i Factivas innehåll från intranät
Factiva meddelade idag lanseringen av ”Factiva Search Module”, som är den andra tjänsten i produktserien Factiva Integration för integration av Factivas globala innehåll i intranät och portaler.
Factiva Search Module integreras i kundernas intranät och gör det möjligt att direkt söka fram önskad information. Användarna får tillgång till hela Factivas globala innehållsutbud inklusive en databas med cirka 6000 informationskällor på 12 språk.
Dow Jones och Reuters står bakom företaget Factiva som är deras gemensamma satsning på affärsinformationsprodukter.

Källa: Factiva