Factiva satsar på RSS-leveranser till företagsanvändare
Informationsleverantören Factiva och NewsGator Technologies meddelar gemensamt att de ingått en överenskommelse att tillsammans lansera “Enterprise RSS” som man menar ska bli en av de första affärsmässiga newsfeed-lösningarna med den numera mycket välspridda RSS-tekniken till företagsanvändare runt om i världen.

Samarbetet ska ge alla Factivakunder tillgång till deras Factiva-innehåll via tjänsterna NewsGator online och NewsGator Microsoft Outlook RSS-läsare utan extra kostnad utöver deras nuvarande Factivatjänster. Factivas innehåll kommer också att bli tillgängligt i NewsGators egna premiumtjänster till en extra kostnad. Vidare meddelar företagen att de också arbetar tillsammans för att ta tillvara andra nya möjligheter på den växande företagsmarknaden för RSS-lösningar.

Källa: Factiva