Factiva lanserar “Factiva Fusion” – förenar interna och externa källor
Factiva lanserar idag Factiva Fusion, ett nytt verktyg för avancerad innehållshantering.
Factiva Fusion baseras på den senaste tekniken och mer än 20 års erfarenhet av att integrera innehåll från många olika källor som inhämtas av över 1,5 miljon användare.
Produkten löser problemet med att söka igenom flera olika interna och externa system för att hitta all relevant information. Med Factiva Fusion kan Factivas kunder integrera eget internt innehåll med externt innehåll som Factivas olika nyhets- och affärsinformationstjänster men även vanliga hemsidor på Internet. Detta möjliggör effektiva och samtidiga sökningar från samma sökgränssnitt.

Källa: Factiva Fusion