Factiva lanserar ”Content Community” för innehållsleverantörer
Factiva, ett Dow Jones & Reuters företag, lanserar idag en ny portalsektion kallad Content Community, som riktar sig till Factivas egna innehållsleverantörer bestående av de ca 8000 informationskällorna som deras tjänster totalt innehåller.
Genom Content Community, syftar man till att samla verktyg och nyheter om trender mm för förlagen. Det finns tex möjligheter för dem att uppdatera källinformation och att senare även få tillgång till leveransstatistik.

Källa: Factiva Content Community