Factiva lanserar avancerat verktyg för Reputation Intelligence
Reuters och Dow Jones gemensamma företag Factiva lanserar idag sin nya s.k. Reputation Intelligence-tjänst som de kallar ”Factiva Insight”. Med den nya tjänsten kan Factivas användare bevaka inte bara för dem redan kända aktuella frågor utan även upptäcka nya framväxande möjligheter och hot från alla typer av mediakällor och även nya typer av källor som bloggar och diskussionsforum mm. Möjligheten ökar därmed till att skapa effektiva strategier för hantering och bevakning av företags och organisationers varumärken och marknadsrykte. Verktyg för Reputation Intelligence är på stark framväxt och Factiva Insight är framtagen i samarbete med företaget Intelliseek som tillhör de mest framgångsrika inom området Reputation Intelligence med bl.a. sina BrandPulse och BlogPulse-lösningar. Kontakta Factiva för mer information om den nya Reputation Intelligence-tjänsten.

Källa: Factiva