Factiva introducerar modul för nyhetsfiltrering till Factiva Integration
Factiva, som är Dow Jones och Reuters gemensamma företag för affärsinformation, meddelar att ”Factiva Track Module” nu finns tillgänglig. Verktyget integrerar filtrerat innehåll in i intranät och portaler. Informationen hämtas från Factivas informationskällor som finns på totalt 12 olika språk, plus mer än 4000 andra källor runt om i världen.
Factiva Track Module är det senaste hjälpverktyget i ”Factiva Integration”, som är företaget serie av produkter med nyheter och affärsinformation till intranät och portaler.

Källa: Factiva