Executive Management Institute förvärvar Wallininstitutet Utbildning
Executive Management Institute (EMI) meddelar nu att man förvärvat Wallininstitutet [www.wallininstitutet.se]. EMI har som syfte att komplettera verksamheten med affärsinriktade utbildningsprogram som är operativt orienterade för näringsliv och offentlig sektor. Wallininstitutet ska utveckla program för att stödja företag till att anpassa sig till den nya ekonomin. Programmen ska till stor del vara uppdragsstyrda inom IT, ekonomi och marknadsföring samt organisation och ledarskap. Koncernen får en omsättning på ca 70 Mkr. Kontor finns i Borlänge, Falun, Gävle, Kista, Täby och Västerås.
Tidigare ägare till Wallininstitutet var bl a Cap Gemini, Data Telecom Dalarna, Telia, Frontyard (fd Daltek), Vägverket, Teknikdalen Invest/Högskolan och SSAB Tunnplåt.

Källa: Executive Management Institute