Executive Briefing – Ny analystjänst för chefer i globala företag
En av världens ledande leverantörer av analystjänster för globalt verksamma företag lanserar nu tjänsten ”Executive Briefing”.
Det är Economist Intelligence Unit som lanserar denna nya webbaserade tjänst med branschprognoser och -analyser för högre beslutsfattare.

Executive Briefing levererar strategiska översikter av branschtrender på världens 60 viktigaste marknadssegment. Med Economist Intelligence Units välrenommerade prognosmodell, förser tjänsten användaren med femåriga prognoser för varje land inom åtta branscher. Branscherna är ”Automotive”, ”Consumer markets and retailing”, ”Energy”, ”Food, beverages and tobacco”, ”Financial services”, ”Telecoms and technology”, ”Pharmaceuticals and healthcare” samt till sist ”Travel, tourism and transport”. Prognoserna uppdateras regelbundet och innehåller även branschbakgrunder, historiska data, analyser av huvudaktörer, trender och nyheter om aktuella affärshändelser.

Executive Briefing torde vara en fantastiskt tillgång för toppchefer i börsföretag och andra medelstora/stora företag som verkar i ovan branscher. För mer information och provabonnemang följ källänken nedan.

Källa: Executive Briefing