Excalibur RetrievalWare® 6.7 med KM funktionalitet
Excalibur Technologies Corporation meddelar att nya RetrievalWare® 6.7 har avancerade Knowledge Management möjligheter som t ex automatisk kategorisering, Lotus Notes Plug-in, förbättrad XML Support och “Experts Directories”. Sammantaget anser man sig ha en konkurrenskraftig lösning för “Enterprise Knowledge Retrieval”.
Sources : Excalibur