Europaparlamentet diskuterade industrispionagesystemet Echelon – Läs hela rapporten på svenska
Europaparlamentet diskuterade häromdagen det beryktade globala avlyssningssystemet som kallas för Echelon, vars syfte påstås vara avlyssning av företag och privatpersoner. Diskussionen utgick från en omfattande rapport innehållande det tillfälliga Echelon-utskottets betänkande i frågan.
Som framkommit tidigare slår man fast att systemet existerar, men att det p.g.a. av tekniska och personella begränsningar kanske inte är så allomfattande som tidigare gjorts gällande. Vidare, som vi rapporterade om i våras, rekommenderas Européer att använda kryptering av all epost med strategisk information.
Du kan just nu läsa hela rapporten på svenska genom att följa länken nedan.
(Anm.: Rapporten omfattar totalt 186 sidor och levereras som en Adobe Acrobat pdf-fil på ca 1 Mb)

Källa: Europaparlamentets betänkande om Echelon (pdf-format)