Eu2001 – webbplats för bevakning av svenska EU-ordförandeskapet
På webbplatsen www.eu2001.se kan du följa alla händelser kring det svenska EU-ordförandeskapet, som kommer att pågå fram till den 30 juni i år. Siten innehåller alla pressmeddelanden, kommenterar, dagordningar mm som behandlas under Sveriges ordförandeskap.

Källa: Eu2001 Sveriges ordförandeskap