EU undersöker påståenden om amerikanskt industrispionage
Europaparlamentet röstade i onsdags för att tillsätta en vad man kallar ”temporary committee” som skall utreda anklagelserna att USA tillsammans med bl a Storbritannien har använt ett avancerat militärt “spionsystem” (Echelon) med satelliter för industrispionage i Europa. Echelon skall enligt uppgift ha kapacitet att avlyssna miljontals Email, fax och telefoner. Kommittén får ett år på sig för att bl a undersöka förekomsten av systemet och de eventuella skador det i sådana fall medfört.

Källa: EU Assembly to Investigate U.S. ‘Spy System’ (Reuters)